Za kulturou do Jihlavy

V Jihlavě najdete mnoho pamětihodností a zajímavých míst. Centrum města je městskou památkovou rezervací, kde se kombinují prvky gotiky, baroka, renesance a klasicismu. Vstupní brána Vysočiny se rozkládá v jedné z nejkrásnějších turistických oblastí. 

levné ubytování Jihlava

Kulturní akce v Jihlavě

Každoročně pořádá Jihlava zábavné akce, kam míří spousta lidí z blízkého u vzdáleného okolí. K tradičním akcím se řadí Jihlavský havířský průvod, Mezinárodní festival dokumentárních filmů, Festival Mahler, Horácký letecký den nebo jihlavská pouť. Pokud se chystáte na večerní koncert, na divadelní představení nebo do kina, určitě bude lepší si zajistit včas ubytování Jihlava, abyste se nemuseli omezovat v zábavě a nezkazili si kulturní zážitek přemýšlením, jak se dostanete v nočních hodinách domů. Horácké divadlo Jihlava vás potěší velkou a malou scénou, kavárnou a divadelním klubem. K dispozici jsou i kina, letní kino, Jazz Club či prostory určené k výstavám, besedám a koncertům.

Historické expozice v muzeu

Muzeum Vysočiny Jihlava naleznete v centru města, ale má i svoje pobočky. Díky muzeu se každoročně organizují tematické výstavy zaměřující se na historii regionu. Pokud máte zajištěno levné ubytování Jihlava, můžete si vyhradit dostatek času na prohlídky několika expozic. Od gotiky po současnost je soubor představující osm století v historii města. Seznámíte se například s jihlavským horním právem, se vznikem Nové Jihlavy a s těžbou stříbra, se založením latinského gymnázia, s těžkostmi během třicetileté války, s dobou osvícenství, s odchodem jezuitů nebo s průmyslovou revolucí a spolkovým životem. Nechybí ani videoprojekce týkající se posledních let ve městě.

Dále se muzeum zabývá přírodou Českomoravské vrchoviny s ukázkami přírody z rašelinišť. K pozorování slouží vzorky rašeliny, kosterní pozůstatky, model mamutího mláděte, přírodniny, hmyz, obratlovci, preparované ukázky ptáků a ryb, modely hub, model mraveniště a vycpané preparáty velkých kopytníků.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *